TakSobie.com
Strona w języku polskim, nawet już z haczykami, kropkami i ogonkami…

Kwas moczanowy

Luty 5th, 2010 by admin

jakpokonacpodagre
Oto definicja kwasu prezentowana na stronach Wikipedii:

Kwas moczowy (2,6,8-trioksypuryna) pochodna puryny. Wzór sumaryczny: C5H4O3N4. Tworzy białe kryształy trudno rozpuszczalne w wodzie.

Kryształy kwasu moczowego w temperaturze 400°C rozkładają się wydzielając cyjanowodór. Łatwo ulega tautomerii keto-enolowej.

U zwierząt tzw. urikotelicznych (ptaki, większość gadów, niektóre owady i ślimaki lądowe) do 90% zbędnego azotu wydalane jest jako kwas moczowy.

U ssaków kwas moczowy występuje w małych ilościach we krwi, wątrobie, śledzionie i w moczu.

U człowieka i małp człekokształtnych jest końcowym produktem przemiany metabolizmu zasad purynowych pochodzących z pokarmu, z syntezy de novo oraz z rozpadu endogennych kwasów nukleinowych.

Około 75% kwasu moczowego jest wydalane z moczem, 25% przechodzi do przewodu pokarmowego i jest rozkładane przez bakterie jelitowe. Stężenie kwasu moczowego we krwi osób zdrowych wynosi 150-475 umol/l (2,5-8 mg/dl).

Z moczem wydala się średnio 500 mg kwasu moczowego w ciągu doby w postaci wolnej lub w formie soli (zależnie od pH moczu).

Kwas moczowy jest trudno rozpuszczalny w wodzie i w środowisku kwaśnym może odkładać się w stawach i w nerkach tworząc kamienie moczanowe.

W środowisko zasadowym tworzy łatwo rozpuszczalne moczany.

Kwas moczanowy jest wytwarzany podczas podziału puryn, jednej z dwóch klas składników kompleksu białek i aminokwasów, które tworzą DNA i RNA.

DNA-Kwas deoksyrybonukleinowy (dawniej kwas dezoksyrybonukleinowy),
w skrócie DNA (od ang. Deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. Występuje w chromosomach i pełni role nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.

RNA – Kwasy rybonukleinowe, RNA – polimery kondensacyjne rybo-nukleotydów, występujące zarówno w jądrze komórkowym, jak i w cytoplazmie. Nukleotydy połączone są typowym dla kwasów nukleinowych wiązaniem fosfodiestrowym.

W komórce występuje wiele klas kwasów rybonukleinowych różniących się pełnioną funkcją, a także masą cząsteczkową i strukturą.

Nasz organizm może przetwarzać puryny przy użyciu enzymu oksydazy ksantyny. Ale nad-konsumpcja żywności bogatej w puryny, będzie produkować więcej kwasu moczanowego niż ksantyna obecna w
systemie może obsłużyć.

Ponadto, spożywanie alkoholu, szczególnie piwa (zawiera drożdże), niektóre choroby lub leki mogą osłabić układ enzymatyczny tak, że proces normalnego poziomu puryn zostanie zachwiany.

Każdy brak równowagi może wywołać atak bólu podagrowego.

Aby kontrolować ataki podagry, należy kontrolować stężenie kwasu moczanowego. Pierwszym krokiem w kontrolowaniu stężenia kwasu moczanowego jest zmniejszenie spożycia żywności zawierającej puryny, ponieważ żywność ta powoduje wzrost produkcji kwasu moczanowego.

Należy unikać alkoholu, ponieważ alkohol utrudnia czynności nerek i przyspiesza nad-produkcje kwasu moczanowego w systemie.

Ważne jest również, aby zmniejszyć zużycie rafinowanych węglowodanów i tłuszczów nasyconych, unikać wysokobiałkowej diety, wprowadzać aminokwasy do organizmu, które wypierają kwas moczanowy z nerek.

Odkładanie się nadmiernie produkowanego kwasu moczanowego w tkankach mięśni czy stawach, spowodowane przyczynami jak wyżej, może trwać tygodnie, miesiące a nawet lata.

W momencie, kiedy tkanka jest przepełniona kwasem moczanowym, następuje jego krystalizacja, co w efekcie tworzy niesamowity ból ataku podagrowego.

Wpisane w Podagra

Zostaw komentarz

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.